Lifestyle

6 משקאות נגד הנגאובר

כואב לך הראש? קשה לקום אחרי מסיבה? השמיכה קוראת לך להישאר במיטה? האם עצם המחשבה לקום מהמיטה עושה לך בחילה? זה מה שחשבנו ... נצטרך להילחם בכאב הראש הזה ואולי אפי...